Braided headband

by - December 04, 2019

Yes, I love my headbands. And this one you will love to! It is easy to make, once you've figured out how to braid with five strands (which took me a whileπŸ˜€). Because of the braid, this headband is really soft and warm.

Ja, ik ben gek op hoofdbanden. En deze zul jij vast ook geweldig vinden! Hij is gemakkelijk te maken, als je eenmaal doorhebt hoe je met vijf strengen moet vlechten (dat duurde bij mij even πŸ˜€). Door de gevlochten structuur is deze hoofdband heerlijk zacht en warm. 
So on to the pattern for this headband. I used Rico Essentials Soft Merino, this is an Aran weight 100% wool. One skein of about 100 m is enough. The colourway I used is 014. The size of crochethook is 5 mm.

Laten we snel doorgaan met het patroon voor de hoofdband. Ik gebruikte voor deze hoofdband Rico Essentials Soft Merino. Dit is een Aran 100% wol, en 1 bol van 100 m is voldoende met een haaknaald 5 mm. 

Following the pattern, the finished headband is about 53 cm. Measure your head before you start. Multiply the cm with two en deduct about 10 stitches and you have the number of stitches for the long chain. It is better to have a braid that is a little bit too short, because you can add a few rows of single crochet at the end.


Als je het patroon volgt is de hoofdband uiteindelijk ongeveer 53 cm. Voordat je gaat beginnen is het handig je hoofdomtrek op te meten. Vermenigvuldig het aantal cm met twee en haal hier tien vanaf, dan heb je het aantal steken voor je lossenketting aan het begin. 

Je kunt beter een vlecht hebben die een beetje te kort is, omdat je aan het einde nog rijen met vasten kunt toevoegen mocht het nodig zijn.Chain 97
Row 1: make a half double crochet in the 3rd chain from your hook and in every chain till the end. (95 stitches) Chain 2 and turn. 
Row 2: Make a half double crochet back loop only in the back loop of every stitch to the end. This will create a small v-like pattern on one side of your work.

Cut your thread and weave in the ends.

Maak een ketting van 97 lossen. 
Rij 1: Maak een half stokje in de 3e losse vanaf de naald en in elke losse tot het einde van de ketting (95 steken). 2 lossen en keren.
Rij 2: Haak een half stokje in de achterste lus van elke steek tot het einde. Hierdoor krijg je een soort liggend v-patroon aan een kant van je werk.

Hecht je draad af en werk de eindjes weg.


Make four more of these strands. Do not cut your thread after finishing the last one. Lay them all together, the side with the little v’s facing you. Make one chain and crochet the short sides together, by making 3 single crochets in every strand. ch 1 and turn, and make sc in every stitch. Cut your thread and weave in the ends.

Herhaal het bovenstaande nog 4 keer, tot je 5 lange strengen hebt. Na de laatste streng hecht je je draad niet af! Leg alle strengen naast elkaar neer met de kant met het v-patroon naar je toe (zie foto linksonder). 
Maak 1 losse en haak daarna de korte zijden van de strengen aan elkaar met steeds 3 vasten in elke streng. 
Maak 1 losse, keer je werk en maak daarna een vaste in elke steek. (zie foto rechtsonder) Hecht je draad af en werk de eindjes weg.
Make a five-stranded braid.


When you’ve finished the braid, crochet the 5 ends together, the same way as you did on the other side: make 3 sc in every top end.


Fit the headband to see whether or not you will have to make more rows of sc, when the headband is the desired length: fold in half with the right sides facing each other, crochet the end together with a slip stitches across the short sides and turn inside out again.

Nu de strengen aan elkaar zitten kun je een vlecht maken met deze strengen.


Wanneer je de vlecht klaar hebt haak je aan de onderkant de vijf strengen ook weer samen, op dezelfde manier als je aan de bovenzijde hebt gedaan: 3 vasten in elke korte streng. 


Pas de hoofdband om je hoofd. Wanneer hij te strak is kun je nog een aantal rijen met vasten maken. Wanneer de hoofdband de goede lengte heeft vouw je hem dubbel met de goede kanten naar elkaar toe en haak je de twee uiteinden aan elkaar met halve vasten. Hecht af en werk de eindjes weg en je hoofdband is klaar!
I hope you will like making and wearing this headband! If you don't like to scroll through Dutch text, want more photo's or want to have your own PDF you can print and write on: there is a PDF available on Etsy or Ravelry for a small fee.

Ik hoop dat je deze hoofdband met plezier zult maken en dragen! Wanneer je het niet leuk vindt om ook door Engelse tekst te moeten scrollen of wanneer je een eigen PDF wilt hebben om uit te printen en op te kunnen schrijven dan kun je tegen een kleine vergoeding een PDF van dit patroon downloaden via Etsy of Ravelry

Want to make more headbands? Below are some links to my other headband patterns:


Nog niet klaar met de hoofdbanden? Hieronder wat links naar mijn andere hoofdband patronen:

You May Also Like

2 comments